Blindbrodd

25 SEK

Behöver ej tas av när de går i hagen. Mycket liten skaderisk p g a deras storlek.